برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 51 تا 60 از 638 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غاص

(صّ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - انباشته ، پُر. 2 - گروه بسیاری از مردم که یک جا گِرد هم آیند.

غاصب

(ص ) [ ع . ] (اِفا.) غصب کننده .

غاصبانه

(ص نِ) [ ع - فا. ] (ق .) به صورت غصب ، با زور.

غاغمیشی

[ مغ . ] (اِ.) بی التفاتی ؛ مق . سیور غامیشی .

غافر

(فِ) [ ع . ] (اِفا.) از نام های خداوند به معنای آمرزندة گناه .

غافل

(فِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - ناآگاه ، بی خبر. 2 - نادان ، بی خرد.

غافلگیر

( ~ .) [ ع - فا. ] (ص .) شخصی که بی خبر با وضع یا کیفیتی مواجه شود.

غال

(اِ.) 1 - غار، شکاف کوه . 2 - جای خواب گوسفندان در کوه . 3 - سوراخی در زمین که جانورانی مانند روباه و شغال در آن زندگی می کنند.

غال

(اِ.) 1 - خانه ، منزل . 2 - آشیانة زنبور.

غالب

(لِ) [ ع . ] 1 - (اِفا.) غلبه کننده ، چیره . 2 - (ص .) افزون ، بسیار.

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی