برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 61 تا 70 از 638 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غالب آمدن

( ~ . مَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) چیره شدن .

غالب کردن

(لِ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص م .) 1 - پیروز کردن ، غلبه دادن . 2 - (عا.) کالای بد را با نیرنگ و حقه به خریدار به جای کالای خوب فروختن .

غالباً

(لِ بَ نْ) [ ع . ] (ق .) اغلب ، بیشتر.

غالوک

(اِ.) 1 - گلوله ، گلولة کمان گروهه . 2 - کمان گروهه .

غالی

[ ع . ] (اِفا.) 1 - غلو کننده . 2 - گران بها.

غالیدن

(دَ) 1 - (مص ل .) غلطیدن . 2 - (مص م .) غلطاندن .

غالیه

(یِ) [ ع . غالیة ] 1 - (ص .) مؤنث غالی ، گران . 2 - (اِ.) بوی خوشی مرکب از مشک و عنبر و باله به رنگ سیاه که موی را بدان خضاب کنند.

غالیه اندایه

( ~ . اَ یِ) [ ع - فا. ] (اِمر.) ابزاری که با آن غالیه را بر اندام می مالیدند.

غالیه اندوده

( ~ . اَ دِ) [ ع - فا. ] (ص مف .) 1 - آن چه به غالیه اندوده باشد. 2 - سیاه .

غالیه بار

( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) کنایه از: بوی خوش دهنده .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی