برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 71 تا 80 از 638 نتیجه یافته شده در جستجوی غ*

غالیه سا

( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) 1 - غالیه ساز. 2 - عطرفروش .

غالیه ساز

( ~ .) [ ع - فا. ] (ص فا.) نک غالیه سا.

غالیه سودن

( ~ . دَ) [ ع - فا. ] 1 - ساییدن غالیه . 2 - عطر ساختن .

غامر

(مِ) [ ع . ] (اِفا.) بایر، خراب .

غامض

(مِ) [ ع . ] (اِفا.) دشوار، پوشیده .

غامی

(ص .) ضعیف ، ناتوان .

غامیش گذاشتن

(گُ تَ) [ تر - فا. ] (مص ل .) کنایه از: مزاحم شدن .

غان

(اِ.) درختی است از تیرة پیاله داران و از دستة غان ها که دارای برگ هایی با دمبرگ دراز و دندانه دار و نوک تیز می باشد. از پوست آن در برخی نقاط مخصوصاً در روسیه نوعی قطران بنام قطران غان می گیرند.

غانم

(نِ) [ ع . ] (اِ.) غنیمت گیرنده .

غانماً

(نِ مَنú) [ ع . ] (ق .) بهره گیرنده . ؛ سالماً ~ تندرست و بهره گیرنده .

تبلیغات اینترنتی
 

قبلی 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  دیکشنری  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی