برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 617 نتیجه یافته شده در جستجوی چ*

چ

(حر.) هفتمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد، برابر عددِ 3 می باشد و در زبان عرب وجود ندارد.

چابک

(بُ)(ص .) 1 - چست و چالاک ، زرنگ . 2 - ماهر، زبردست .

چابک دست

( ~. دَ)(ص مر.) ماهر، زبردست .

چابک سوار

( ~. سَ) (ص مر.) سوارکار ماهر.

چابکی

( ~.) 1 - (حامص .) چالاکی ، چستی . 2 - (اِ.) اسب راهوار که اگر تازیانه بر او زنند راه را غلط نکند.

چاپ

[ هند. ] (اِ.) نقش کردن نوشته ها و تصاویر روی کاغذ به وسیلة ماشین های ویژة این کار، طبع . ؛~ سنگی طبع نوشته ها و غیره به وسیلة تحریر بر روی صفحة مخصوص و انعکاس آن بر روی کاغذ. ؛~ سربی طبع نوشته ها و غیره به وسیلة حروف سربی . ؛~ مسطح طبع نوشته ها به وسیلة حروف چاپی . ؛~ سیلک نوعی طریقة چاپ بر روی مقوا، چرم ، پارچه و مانند آن بااستفاده از پارچة ابریشمی (ارگاندی ). ؛~ افست نوعی طریقة چاپ توسط زینگ .

چاپ چی

[ هند - تر. ] (ص مر.) 1 - چاپ کننده . 2 - کارگر چاپ خانه .

چاپ خانه

(نِ) [ هند - فا. ] (اِمر.) محل چاپ کردن ، جای چاپ کردن ، مطبعه .

چاپار

[ تُر. ] (اِ.) پیک ، نامه بر.

چاپارخانه

(نِ) [ تر - فا. ] (اِ.) پستخانه .

جستجوی بیشتر برای چ*

  جستجو در وب برای چ*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای چ*
  جستجو در تصاویر برای چ*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای چ*
  جستجو در فیلم ها برای چ*
  جستجو در لینکها برای چ*
  جستجو در اخبار برای چ*
  جستجو در دیکشنری برای چ*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای چ*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی