برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 2 از 2 نتیجه یافته شده در جستجوی کشتی

کشتی

(کُ) (اِ.) 1 - ورزش دونفری که هدف از آن به پشت خواباندن یکی به وسیلة دیگری است . مجازاً: تلاش و کوشش جسمی یا ذهنی بسیار سخت . 2 - زنار، کمربند.

کشتی

(کِ) (اِ.) 1 - سفینه ، قایق بزرگ . 2 - نوعی پیالة شراب . ؛ ~ کسی غرق شدن بسیار افسرده و غمگین شدن .

جستجوی بیشتر برای کشتی

  جستجو در وب برای کشتی
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کشتی
  جستجو در تصاویر برای کشتی
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کشتی
  جستجو در فیلم ها برای کشتی
  جستجو در لینکها برای کشتی
  جستجو در اخبار برای کشتی
  جستجو در دیکشنری برای کشتی
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کشتی

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  قرآن مجید  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی