برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,750 نتیجه یافته شده در جستجوی ک*

ک

(حر.) بیست وپنجمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 20 در حساب ابجد.

کأس

(کَ) [ ع . ] (اِ.) کاسه ، پیاله . ج . کرؤس .

کئیب

(کَ ئِ) [ ع . ] (ص .) غمگین .

کئیر

(کَ) (اِ.) نک کهیر.

کا

(اِ.) در مصر قدیم به معنای همزاد و جفت بوده است . مانند فروهر در دین زرتشتی .

کائوچو

(ئُ ) [ فر. ] (اِ.) شیره ای است که از تنة درخت هوآبرازیلینسیس که از گیاهان تیرة فرفیون است به دست می آید. شیرة این درخت را هنگامی که گرم کنند، کائوچوی خام فراهم می شود و آن جسم نرمی است که در صنعت برای ساختن اشیاء مختلف به کار می رود.

کاباره

(رِ) [ فر. ] (اِ.) میکده ای که در آن رقص و آواز و موسیقی هم هست .

کابل

(بْ لْ) [ فر. ] (اِ.) 1 - رشته های ضخیمی از سیم های تابیده شده با روکش عایق دار برای انتقال جریان برق ، تلفن و... . 2 - رشته سیم فولادی ضخیم برای بستن و بلند کردن قطعاتِ سنگین ، بافه (فره ).

کابنه

(بِ نَ) (اِ.) چشم ، دیده ، کاینه و کایینه هم گفته اند.

کابوس

[ لا. ] (اِ.) بختک ، حالت سنگینی و اختناقی که در خواب به انسان دست می دهد.

جستجوی بیشتر برای ک*

  جستجو در وب برای ک*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ک*
  جستجو در تصاویر برای ک*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ک*
  جستجو در فیلم ها برای ک*
  جستجو در لینکها برای ک*
  جستجو در اخبار برای ک*
  جستجو در دیکشنری برای ک*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ک*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  نهج البلاغه  |  قرآن مجید  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی