برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی آب

آب

خفته (بِ خُ تِ) (اِمر.) 1 - آب راکد. 2 - ژاله . 3 - برف . 4 - تگرگ . یخ . 5 - شیشه ، بلور. 6 - شمشیر (در غلاف ).

آب

دهان (بِ دَ) (اِمر.) آبی لزج و اندکی قلیایی که از غده های دهان ترشح گردد و وقتی با غذا آمیخته شود موجب سهولت هضم آن می گردد، بزاق .

آب

رز (بِ رَ)(اِمر.) 1 - شراب ، می . 2 - آب زهر.

آب

خانه (نِ) (اِمر.) مستراح ، مبرز، مبال .

آب

[ په . ] ( اِ.) مایعی است شفاف ، بی طعم و بی بو، مرکب از دو عنصر اکسیژن و ئیدروژن ؛ o 2 H ، در باور قدما یکی از چهار عنصر «آب ، آتش ، باد، خاک » محسوب می شده . معانی کنایی آب : 1 - آبرو. 2 - جلا، درخشندگی . 3 - رونق . 4 - اشک . 5 - عرق . 6 - نازکی . 7 - شادابی . 8 - زیبایی و شکوه . 9 - مَنی ، نطفه . 10 - ارج ، قیمت . 11 - پیشاب ، ادرار. 12 - عصاره ، شیره . 13 - رود، نهر. 14 - بزاق ، آب دهان . ؛ ~در هاون کوبیدن کار بیهوده کردن . ؛ ~از ~ تکان نخوردن ک نایه از: آرام بودن اوضاع و احوال . ؛ ~ از دست نچکیدن کنایه از: نهایت خست و پول دوستی . ؛ ~ از سر گذشتن بی فایده شدن چاره و تدبیر. ؛ ~ از دریا بخشیدن از دیگران مایع گذاشتن ، از حساب دیگران بخشیدن . ؛ ~بر در کسی ریختن خدمت آن کس را کردن . ؛ ~ پاکی روی دست کسی ریختن اتمام حجت کردن ، حرف آخر را زدن . ؛ ~زیر پوست کسی رفتن کنایه از: چاق شدن . ؛ از ~ گل آلود ماهی گرفتن از وضع آشفته سوء استفاده کردن . ؛~ از چیزی خوردن از آن چیز بهره مند شدن .

آب

[ سر - عبر. ] ( اِ.) 1 - یازدهمین ماه از سال سریانی برابر با «مرداد ماه ». 2 - نام ماه یازدهم سالِ یهود.

آب

ریختگی (تِ) (حامص .) آبروریزی ، افتضاح .

جستجوی بیشتر برای آب

  جستجو در وب برای آب
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای آب
  جستجو در تصاویر برای آب
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای آب
  جستجو در فیلم ها برای آب
  جستجو در لینکها برای آب
  جستجو در اخبار برای آب
  جستجو در دیکشنری برای آب
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای آب

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی