برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی ابا

ابا

( اَ) [ په . ] (حر اض .) با، همراه .

ابا

( ~.) [ ع . ] (اِ.) پدر.

ابا

(اَ یا اِ) [ په . ] (اِ.) = وا: آش . به حذف همزه نیز خوانده می شود مانند: جوجه با، شوربا.

ابا

( اِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) سرباز زدن ، سر - پیچیدن . 2 - خودداری کردن . 3 - (اِمص .) سرکشی ، نافرمانی . 4 - نخوت ، تکبر.

جستجوی بیشتر برای ابا

  جستجو در وب برای ابا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ابا
  جستجو در تصاویر برای ابا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ابا
  جستجو در فیلم ها برای ابا
  جستجو در لینکها برای ابا
  جستجو در اخبار برای ابا
  جستجو در دیکشنری برای ابا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ابا

تبلیغات اینترنتی
 


کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی