برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 3,260 نتیجه یافته شده در جستجوی ا*

ائمه

(اَ ئِ مِّ) [ ع . ائمة ] (اِ.) جِ امام ؛ پیشوایان ، سران . ؛~ اطهار امامان شیعه . ؛~ جماعت پیش نمازان . ؛~ُالاسماء هفت اسم اول خداوند که «اسماء الهی » نامیده می شوند و عبارتند از: حی ، عالم ، مرید، قادر، سمیع ، بصیر و متکلم .

اب

( اَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - پدر، ج . آباء. 2 - کشیش .

ابا

( اَ) [ په . ] (حر اض .) با، همراه .

ابا

( ~.) [ ع . ] (اِ.) پدر.

ابا

(اَ یا اِ) [ په . ] (اِ.) = وا: آش . به حذف همزه نیز خوانده می شود مانند: جوجه با، شوربا.

ابا

( اِ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) سرباز زدن ، سر - پیچیدن . 2 - خودداری کردن . 3 - (اِمص .) سرکشی ، نافرمانی . 4 - نخوت ، تکبر.

ابا داشتن

(اِ. تَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) امتناع ورزیدن .

ابا کردن

(اِ. کَ دَ) [ ع - فا. ] (مص ل .) سرباز زدن ، امتناع کردن .

ابابیل

( اَ) [ ع . ] (اِ.)1 - دسته های پراکنده ، دسته - دسته ، گروه مرغان . 2 - پرستوها، چلچله ها.

اباتت

(اِ تَ) [ ع . اباتة ] (مص ل .) = اباته : شب را در جایی گذراندن ، شب را در جایی به سر بردن ، بیتوته کردن .

جستجوی بیشتر برای ا*

  جستجو در وب برای ا*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ا*
  جستجو در تصاویر برای ا*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ا*
  جستجو در فیلم ها برای ا*
  جستجو در لینکها برای ا*
  جستجو در اخبار برای ا*
  جستجو در دیکشنری برای ا*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ا*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی