برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,953 نتیجه یافته شده در جستجوی ب*

ب

(حر.) دومین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابرِ عدد 2 می باشد.

ب

(بِ) (پیش .) 1 - بر سر اسم درآید (به جای تنوین منسوب عربی ) و از آن قید سازد: بیقین = یقیناً. 2 - بر سر اسم و حاصل مصدر درآید و قید سازد: بزودی . 3 - گاه بر سر اسم درآید و آن را صفت سازد: بهوش .

بئر

(بِ) [ ع . ] ( اِ.) چاه . ج . آبار.

بآژیر

(بِ) (ص .) با احتیاط ، دوراندیش .

بأس

(بَ) [ ع . ] ( اِ.) 1 - نیرو، شجاعت . 2 - خشم ، غضب . 3 - سختی ، شدت . 4 - بیم ، ترس .

بؤس

(بُ) [ ع . ] ( اِ.) 1 - تنگی ، سختی . 2 - فشار. ؛ نعم و ~نرمی و درشتی ، سستی و سختی ، ناز و تنگی .

بآیین

(بِ) (ص .) 1 - کامل . 2 - نیکو.

با

( اِ.) آش : شوربا.

با

[ په . ] (پیش .) 1 - در اول اسم می آید و صفت می سازد: باهنر، باصفا. 2 - در اول مصدرهای عربی می آید و صفت می سازد: بااطلاع ، بامعرفت .

با

[ په . ] (حراض .) 1 - همراه . 2 - در مقابل ، در ازا. 3 - بعلاوه . 4 - برای عطف می آید و به جای «و» می نشیند. 5 - دربارة ، نسبت به .

جستجوی بیشتر برای ب*

  جستجو در وب برای ب*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ب*
  جستجو در تصاویر برای ب*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ب*
  جستجو در فیلم ها برای ب*
  جستجو در لینکها برای ب*
  جستجو در اخبار برای ب*
  جستجو در دیکشنری برای ب*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ب*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  دیکشنری  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  اشعار کهن  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی