برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,077 نتیجه یافته شده در جستجوی ش*

ش

حرف شانزدهم از الفبای فارسی برابر با عدد 300 در حساب ابجد.

ش

[ په . ] (پس .) این نشانه به بن مضارع می پیوندد و معنای اسم مصدر می دهد: آفرینش ، پرورش ، آموزش .

ش

[ په . ] (ضم .) ضمیر شخصی متصل سوم شخص مفرد است . 1 - به صورت مفعولی : «دادش ». 2 - به صورت فاعلی : «گفتش ». 3 - به صورت اضافی : «خانه اش ».

شآمت

(شَ مَ) [ ع . شآمة ] (اِمص .) شئامت ، بدبختی ، شومی .

شأن

(شَ) [ ع . ] (اِ.) 1 - کار، حال . 2 - امر بزرگ . ج . شئون (شؤون ).

شأو

[ ع . ] 1 - (مص م .) سبقت گرفتن . 2 - کندن . 3 - (اِ.) غایت هر چیز. 4 - تک ، ته . 5 - مهار شتر. 6 - به شکل شتر. 7 - خاک چاه . 8 - زنبیل .

شاب

(بّ) [ ع . ] (ص .) مرد جوان . ج . شباب .

شاباش

1 - (شب جم .) از ادات تحسین ، مخفف شادباش . آفرین ، خوش باش . 2 - (اِ.)پولی که در عروسی به رقاص و مطرب می دهند یا بر سر عروس و داماد می ریزند.

شابلن

(لُ) [ فر. ] (اِ.) وسیله ای به شکل صفحة فلزی یا پلاستیکی با سوراخ ها یا شکاف هایی به شکل حروف ، اعداد یا شکل های گوناگون دیگر.

شابک

(بَ) (اِ.) شمارة استاندارد بین المللی کتاب (اختصار).

جستجوی بیشتر برای ش*

  جستجو در وب برای ش*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ش*
  جستجو در تصاویر برای ش*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ش*
  جستجو در فیلم ها برای ش*
  جستجو در لینکها برای ش*
  جستجو در اخبار برای ش*
  جستجو در دیکشنری برای ش*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ش*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی