برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 361 نتیجه یافته شده در جستجوی ط*

ط

(حر.) نوزدهمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 9 در حساب ابجد.

طاباق

[ معر. ] (اِ.) = طابق : 1 - ظرف آهنی مدور که بر آن نان پزند، تابه . 2 - خشت پختة بزرگ ، آجر بزرگ .

طابع

(بِ) [ ع . ] 1 - (اِ.) سر ش ت ، نهاد. 2 - (اِفا.) مهرزن . 3 - چاپ کننده ، طبع کننده . ج . طابعین .

طابور

[ تر. ] (اِ.) 1 - صف ، فوج . 2 - کتیبه .

طاحونه

(نَ یا نِ) [ ع . طاحونة ] (اِ.) آسیا، آس آب . ج . طواحین .

طار

(اِ.) داریه زنگی .

طارف

(رِ) [ ع . ] (اِ.) مال نو، مال تازه .

طارق

(رِ) [ ع . ] (اِفا.) 1 - راه رونده در شب . 2 - مجازاً: دزد، فالگیر. 3 - ستارة صبح .

طارم

(رَ) [ معر. ] (اِ.) تارم ؛ خرگاه ، سراپرده .

طارمی

( ~ .) (ص نسب .) 1 - نردة چوبی یا آهنی که اطراف محوطه یا باغی نصب کنند. 2 - دست انداز.

جستجوی بیشتر برای ط*

  جستجو در وب برای ط*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ط*
  جستجو در تصاویر برای ط*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ط*
  جستجو در فیلم ها برای ط*
  جستجو در لینکها برای ط*
  جستجو در اخبار برای ط*
  جستجو در دیکشنری برای ط*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ط*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی