برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 884 نتیجه یافته شده در جستجوی ل*

ل

(حر.) بیست و هفتمین حرف از الفبای فارسی برابر با عدد 30 در حساب ابجد.

لئام

(لِ) [ ع . ] (ص .) جِ لئیم ؛ فرومایگان .

لئامت

(لِ مَ) [ ع . لا´مة ] (اِمص .) بخیلی ، فرومایگی .

لؤلؤ

(لُ لُ) [ ع . ] (اِ.) مروارید؛ ج . لا´لی .

لؤم

(لُ) [ ع . ] 1 - (مص ل .) فرومایه شدن . 2 - (اِمص .) فرومایگی ، پستی .

لئیم

(لَ) [ ع . ] (ص .) فرومایه ، پست .

لا

[ فر. ] (اِ.) ششمین نُت در موسیقی .

لا

(اِ.) قیچی .

لا

(اِ.) 1 - تو، میان . 2 - تا، تای پارچه یا لباس . ؛ برای ~ی جِرز خوب بودن کنایه از: بی فایده و ناکارآمد بودن .

لا

[ ع . ] 1 - (حر.) حرف نفی ، نه . 2 - بر سر اسم درآید و معنی نا می دهد: لاادری ، لا - مذهب .

جستجوی بیشتر برای ل*

  جستجو در وب برای ل*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ل*
  جستجو در تصاویر برای ل*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ل*
  جستجو در فیلم ها برای ل*
  جستجو در لینکها برای ل*
  جستجو در اخبار برای ل*
  جستجو در دیکشنری برای ل*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ل*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی