برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 1,493 نتیجه یافته شده در جستجوی ن*

ن

(حر.) بیست و نهمین حرف از الفبای فارسی که در حساب ابجد برابر با عدد 50 می باشد.

نئوپان

(نِ ئُ) [ فر. ] (اِ.) تختة مصنوعی که از خاک ارة فشرده و ضایعات چوب ساخته می شود.

نئون

(نِ ئُ) [ فر. ] (اِ.) یکی از عناصری که گازی شکل است و به مقدار بسیار کم در ترکیب هوا موجود است و در تهیة چراغ های نئون مورد استفاده قرار می گیرد.

نا

(اِ.) ناو، کشتی ، ناخدا.

نا

(اِ.) (عا.) تاب و توان ، طاقت .

نا

(اِ.) (عا.) = ناه :بویِ نم ، بویی که از اجناس نم گرفته به مشام می رسد.

نا

(پش .) 1 - بر سر اسم درآید و آن را منفی سازد. (به معنی بی ): نا امن ، ناچیز. 2- غالباً بر سر صفت در آید: نادرست .

نائبات

(ئِ) [ ع . ] (اِ.) ج نائبه ؛ پیش آمدها، بلایا، حادثه ها.

ناآهار

(ص .) آن که چیزی نخورده .

ناامن

(اَ) [ فا - ع . ] (اِ.) جایی که امنیت در آن نیست ، آشفته ، پرآشوب .

جستجوی بیشتر برای ن*

  جستجو در وب برای ن*
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای ن*
  جستجو در تصاویر برای ن*
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای ن*
  جستجو در فیلم ها برای ن*
  جستجو در لینکها برای ن*
  جستجو در اخبار برای ن*
  جستجو در دیکشنری برای ن*
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای ن*

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

کتابخانه:   اشعار معاصر  |  اشعار کهن  |  قرآن مجید  |  نهج البلاغه  |  دیکشنری  |  لغتنامه انگلیسی  |  راهنمای کشورها

   
لغتنامه دهخدا    فرهنگ معین    لغت نامه انگلیسی
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی