برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اجاق‌ گاز یا فر (تنور)

مهمترین‌ بخش‌ نمادین‌ این‌ خواب‌ می گوید ممکن‌ است‌ در رابطه‌ بابچه‌دار شدن‌ ترس‌ و وحشت‌ شدیدی‌ را تجربه‌می‌کنید و یا سخت‌ در انتظار آن‌ هستید. گفته‌می‌شد که‌ اجاق‌ یا فر گرم‌ به‌ منزله‌ باروری‌،مثمرثمر بودن‌ و یا مثبت‌ اندیشی‌ است‌، در حالی‌که‌ اجاق‌ سرد و خاموش‌ تعبیری‌ برعکس‌ دارد.اگرچه‌، اجاق‌ و فر در کل‌ نمایانگر خانه‌داری‌ وپخت‌ و پز نیز هستند.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب اجاق‌ گاز یا فر (تنور)


جستجوی بیشتر برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)

  جستجو در وب برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در تصاویر برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در فیلم ها برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در لینکها برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  جستجو در اخبار برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اجاق‌ گاز یا فر (تنور)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی