برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب کیف‌، ساک‌

کیف‌ یا ساک‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ مسؤولیت‌ها و تعهداتی‌ هستند که‌ عهده‌دار هستید. اگر کیف‌ پاره‌یا جر خورده‌ باشد، نمایانگر آن‌ است‌ که‌ مسؤولیت‌های‌ خیلی‌ سنگینی‌ را به‌ عهده‌ دارید. دیدن‌ کیفی‌ پراز خرت‌ و پرت‌ در خواب‌، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ نگرانی‌ها و دغدغه‌های‌ خیلی‌ زیادی‌ دارید و لازم‌ است‌ که‌شیوه‌ای‌ برای‌ کم‌ کردن‌ آنها پیدا نمایید. در صورت‌ مشاهده‌ کیف‌ زنانه‌ به‌ تعبیر مربوطه‌ مراجعه‌ فرمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب کیف‌، ساک‌


جستجوی بیشتر برای کیف‌، ساک‌

  جستجو در وب برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در تصاویر برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در فیلم ها برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در لینکها برای کیف‌، ساک‌
  جستجو در اخبار برای کیف‌، ساک‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای کیف‌، ساک‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی