برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌

شناور بودن‌ روی‌ آب‌ می‌تواند نماد شناور بودن‌روی‌ احساسات‌ و عواطف‌ ما و سازگاری‌ با ضمیرناخودآگاهمان‌ باشد. معلق‌ بودن‌ در هوا نیز همان‌تعبیر پرواز را دارد. شناور بودن‌ معمولا نمایانگراحساسات‌ آرامش‌ و آزادی‌ کلی‌ و جاری‌ شماست‌. ازجنبه‌ منفی‌، شناور یا معلق‌ بودن‌ می‌تواند سمبل‌درونگرایی‌، سردی‌، گوشه‌گیری‌، کمبود معاشرت‌ وارتباط یا ضرورتی‌ برای‌ تعلیم‌ و آموزش‌ دیدن‌ باشد.به‌ هر حال‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ هر خوابی‌، لازم‌است‌ که‌ به‌ نحو مطلوب‌ و شایسته‌ای‌ خودتان‌ راارزیابی‌ کرده‌ و صداقت‌ به‌ خرج‌ دهید. معانی‌ و تعابیرهمه‌ خوابها بسیار شخصی‌ و مختص‌ بیننده‌ خواب‌هستند.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌


جستجوی بیشتر برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌

  جستجو در وب برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در تصاویر برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در فیلم ها برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در لینکها برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  جستجو در اخبار برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای در هوا معلق‌ و یا روی‌ آب‌ شناور بودن‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی