برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب پیرمرد یا پیرزن‌

کارل‌ یونگ‌ معتقد بود که‌ پیرمرد در خواب‌ به‌منزله‌ «الگوی‌ نخستین‌ و صورت‌ مثالی‌ و نمونه‌آرمانی‌ روح‌« و «خاستگاه‌ و منبع‌ گفتگو و ارتباطروح‌« می‌باشد. مشاهده‌ چنین‌ مردی‌ در خواب‌می‌تواند تحریک‌ کننده‌ سعی‌ و تلاش‌ برای‌افزودن‌ هوشیاری‌ و خودآگاهی‌ برای‌ درک‌ هر چه‌بهتر معنای‌ عمیق‌ و والای‌ زندگی‌ شخصی‌ باشد.در مجموع‌، افراد کهنسال‌ در خواب‌ نشاندهنده‌نیروی‌ عقلانی‌ و بلوغ‌ هستند. ممکن‌ است‌ آنهادر اوقاتی‌ به‌ خواب‌ ما بیایند که‌ به‌ شدت‌احساس‌ سردرگمی‌ و پریشانی‌ می‌کنیم‌ و ازیافتن‌ مسیر و راه‌ صحیح‌ زندگی‌ باز مانده‌ایم‌ یازمانی‌ که‌ نیازمند مشاوره‌ و تبادل‌ نظر برای‌تصمیم‌گیری‌ هستیم‌.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب پیرمرد یا پیرزن‌


جستجوی بیشتر برای پیرمرد یا پیرزن‌

  جستجو در وب برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در تصاویر برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در فیلم ها برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در لینکها برای پیرمرد یا پیرزن‌
  جستجو در اخبار برای پیرمرد یا پیرزن‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای پیرمرد یا پیرزن‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی