برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)

اگر در خواب‌، به‌ کسی‌ دشنام‌ و فحش‌ دهید، یعنی‌ باید جلوی‌ آزار و اذیت‌های‌ دیگران‌ را بگیرید تابیش‌ از این‌ عذابتان‌ ندهند. یعنی‌، در حال‌ حاضر رفتاری‌ در پیش‌ گرفته‌اید که‌ دیگران‌ شما را فردی‌ درنظر می‌گیرند که‌ قادرند از او سوءاستفاده‌ به‌ عمل‌ آورند. اگر در خواب‌، کسی‌ به‌ شما دشنام‌ و فحش‌ دهد،یعنی‌ موقعیت‌ یا موضوعی‌ مهم‌ و اضطراری‌ را نادیده‌ گرفته‌اید و به‌ آن‌ توجه‌ لازم‌ را نشان‌ نمی‌دهید.شاید حتی‌ لازم‌ باشد که‌ فردی‌ را از اوضاع‌ و احوالی‌ غیر عادی‌ و نامتعارف‌ نجات‌ دهید. ممکن‌ است‌وظیفه‌ شما، حمایت‌ و مراقبت‌ به‌ عمل‌ آوردن‌ از او باشد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)


جستجوی بیشتر برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)

  جستجو در وب برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در تصاویر برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در فیلم ها برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در لینکها برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  جستجو در اخبار برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دشنام‌ و ناسزاگویی‌ (فحش‌ دادن‌)

پشتیبانان جس جو
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  تلویزیون  |  سینما ها

   
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی