برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب شیر (خوراکی‌)

شیر در خواب‌ می‌تواند از دو جنبه‌ کاملامتفاوت‌ بررسی‌ شود. ابتدا، شیر می‌تواند یک‌ بازنمود واضح‌ از مایعات‌ بدن‌ باشد و یا ممکن‌ است‌تمایلات‌ ناخودآگاه‌ (و یا خودآگاه‌) شما را برای‌ارتباط گیری‌ نشان‌ می‌دهد. هم‌ چنین‌ شیر ازجنبه‌ دیگری‌ سمبلی‌ از تغذیه‌ است‌ و با در نظرگرفتن‌ جزییات‌ خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ به‌میزان‌ مناسبی‌ نسبت‌ به‌ محیط اطراف‌ تان‌ ازحمایت‌ و دقت‌ خاصی‌ برخوردارید و یا این‌پشتیبانی‌ و توجه‌ را نسبت‌ به‌ دیگران‌ از خودنشان‌ می‌دهید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب شیر (خوراکی‌)


جستجوی بیشتر برای شیر (خوراکی‌)

  جستجو در وب برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در تصاویر برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در فیلم ها برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در لینکها برای شیر (خوراکی‌)
  جستجو در اخبار برای شیر (خوراکی‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای شیر (خوراکی‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی