برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اردک‌ (مرغابی‌)

اردک‌ پرنده‌ای‌ جالب‌ است‌ و پیام‌ مثبتی‌ رانیز در بر دارد. اردکها طوری‌ با محیط سازگارشده‌اند که‌ به‌ راحتی‌ می‌تواند جهت‌ و مسیرشان‌را پیدا نمایند و هم‌ در آب‌ و هم‌ در خشکی‌زندگی‌ کنند. اردک‌ می‌تواند شنا کند، راه‌ برود وپرواز نماید. اردک‌ موجودی‌ انعطاف‌پذیر است‌ واستعدادهای‌ فراوانی‌ دارد. مشاهده‌ این‌ پرنده‌ درخواب‌ نشان‌ می‌دهد که‌ شما یا شخص‌ دیگری‌ درزندگی‌تان‌ خیلی‌ قابل‌ انعطاف‌ و تغییرپذیرهستید و می‌توانید ماهرانه‌ و توانمندانه‌ بامسایل‌ و مشکلات‌ احساسی‌ و عاطفی‌تان‌ کناربیایید. معبران‌ خرافاتی‌ معتقد بودند که‌ مشاهده‌اردک‌ در خواب‌ بسیار خوش‌ یمن‌ است‌ و شما به‌زودی‌ از شر مشکلات‌ فعلی‌ زندگی‌ روزمره‌ تان‌رهایی‌ می‌یابید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب اردک‌ (مرغابی‌)


جستجوی بیشتر برای اردک‌ (مرغابی‌)

  جستجو در وب برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در تصاویر برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در فیلم ها برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در لینکها برای اردک‌ (مرغابی‌)
  جستجو در اخبار برای اردک‌ (مرغابی‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اردک‌ (مرغابی‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی