برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اشخاص‌ مشهور و نامدار

تمام‌ خواب‌هایی‌ که‌ به‌ نحوی‌، اشخاصی‌ مشهور و نامدار در آنها محور باشند، به‌ این‌ معنا هستند که‌ درحال‌ حاضر، تمایلات‌ و آرزوهایتان‌ دور از دسترس‌تان‌ قرار دارند. اگر خواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از دوستان‌ یاهمسر یا عزیزتان‌، فردی‌ مشهور می‌شود، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ ترس‌ و وحشت‌ شما نسبت‌ به‌ از دست‌دادن‌ حس‌ وفاداری‌ و صداقت‌ از سوی‌ آن‌ شخص‌ است‌. اگر فرد مشهور و نامداری‌ را در خواب‌تان‌مشاهده‌ کنید، یا همراه‌ او باشید، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ درک‌ شما در رابطه‌ با او و احساساتی‌ است‌ که‌او در شما به‌ وجود می‌آورد. یعنی‌ عاملی‌ در زندگی‌تان‌، این‌ احساسات‌، باورها و اعتقادات‌ مشابه‌ راایجاد کرده‌ است‌. امکان‌ پروراندن‌ فکر همراه‌ بودن‌ با یک‌ فرد مشهور و نامدار در زندگی‌ بیداری‌، امری‌عادی‌ و رایج‌ محسوب‌ می‌شود. ما، اغلب‌، افراد مشهور را قهرمانانی‌ بزرگ‌ در نظر می‌گیریم‌ و مایلیم‌ آنهارا الگوهای‌ خود قرار داده‌ و به‌ شهرت‌ و معروفیت‌ مشابه‌ آنها دست‌ یابیم‌.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب اشخاص‌ مشهور و نامدار


جستجوی بیشتر برای اشخاص‌ مشهور و نامدار

  جستجو در وب برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در تصاویر برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در فیلم ها برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در لینکها برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  جستجو در اخبار برای اشخاص‌ مشهور و نامدار
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اشخاص‌ مشهور و نامدار

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی