برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اختاپوس‌ (هشت‌ پا)

ابتدا ممکن‌ است‌ این‌ سؤال‌ به‌ ذهن‌ تان‌خطور کند چه‌ کسی‌ خواب‌ اختاپوس‌ می‌بیند؟ولی‌ حقیقت‌ این‌ است‌ که‌ عده‌ زیادی‌ چنین‌خوابهایی‌ را مشاهده‌ می‌نمایند. به‌ هر حال‌، اگر بامشاهده‌ اختاپوس‌ در خواب‌، احساس‌خوشحالی‌ کردید، بدین‌ معنا است‌ که‌ درگیرماجراجویی‌ و فعالیت‌های‌ بسیار متعددی‌می‌گردید. اگر نسبت‌ به‌ این‌ خواب‌ واکنش‌ منفی‌نشان‌ دادید، بدین‌ معنا است‌ که‌ گرفتاری‌ها ودلبستگی‌های‌ مضر، خطرناک‌، ناسالم‌،غیرطبیعی‌ و بیمار گونه‌ای‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌جریان‌ دارند.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب اختاپوس‌ (هشت‌ پا)


جستجوی بیشتر برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)

  جستجو در وب برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در تصاویر برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در فیلم ها برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در لینکها برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  جستجو در اخبار برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اختاپوس‌ (هشت‌ پا)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی