برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب خودکشی‌

در اولین‌ نگاه‌ به‌ این‌ خواب‌، به‌ نظر می‌رسد که‌ کاملا منفی‌ باشد. ممکن‌ است‌ شخص‌ تصور کند که‌ این‌نشانه‌ به‌ معنای‌ نفرت‌ از خویشتن‌، افسردگی‌ شدید، دست‌ شستن‌ از زندگی‌ و دیگر احساسات‌ و افکار واندیشه‌های‌ منفی‌ باشد. اگر چنین‌ ویژگی‌ هایی‌ در شما صدق‌ می‌کند، ممکن‌ است‌ این‌ خواب‌ همین‌تعابیر را در بر داشته‌ باشد و در نتیجه‌ باید بی‌درنگ‌ از یک‌ متخصص‌ کمک‌ بخواهید. اگرچه‌، تعابیرمثبت‌تری‌ نیز وجود دارند. خودکشی‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ پیشرفت‌ و منسجم‌ شدن‌ بیننده‌خواب‌ باشد. همگی‌ دارای‌ ابعاد و جنبه‌های‌ شخصیتی‌ زیادی‌ هستیم‌. مشاهده‌ خودکشی‌ کردن‌ درخواب‌ می‌تواند نشانه‌ و نماد این‌ باشد که‌ شما در حال‌ کشتن‌ و از بین‌ بردن‌ جنبه‌ای‌ از خویشتن‌ تان‌هستید. احتمالا جنبه‌ای‌ که‌ مضر، ویرانگر و مخرب‌ است‌. به‌ عنوان‌ مثال‌، اگر سابقا سیگاری‌ بودید وحالا آن‌ را ترک‌ کرده‌اید، ممکن‌ است‌ آن‌ جنبه‌ سیگار کشیدن‌ را در خویشتن‌تان‌ از بین‌ ببرید. اگر در خواب‌ببینید که‌ غریبه‌ای‌ مرتکب‌ خودکشی‌ می‌شود، نشان‌ دهنده‌ جنبه‌ دیگری‌ از خودتان‌ است‌. ممکن‌ است‌در شرف‌ رهایی‌ از یک‌ بخش‌ بی‌ فایده‌ و غیر ضروری‌ خودتان‌ باشید و در حال‌ آغاز شیوه‌ای‌ بهتر و جدیددر رابطه‌ با انجام‌ کارها، اگر در خواب‌ ببینید که‌ یکی‌ از آشنایانتان‌ خودکشی‌ کرده‌ می‌تواند نشانه‌برداشت‌ها و نگرانی‌های‌ شما در رابطه‌ با آن‌ شخص‌ باشد. هم‌ چنین‌، احتمال‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌ درحال‌ حاضر استرس‌، نگرانی‌، اضطراب‌، تنش‌، شک‌ و تردید را تجربه‌ می‌کند. پس‌ لازم‌ است‌ که‌ شادباشید و سعی‌ کنید تا در خلال‌ روز از اندیشه‌های‌ مثبت‌تری‌ برخوردار گردید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب خودکشی‌


جستجوی بیشتر برای خودکشی‌

  جستجو در وب برای خودکشی‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خودکشی‌
  جستجو در تصاویر برای خودکشی‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خودکشی‌
  جستجو در فیلم ها برای خودکشی‌
  جستجو در لینکها برای خودکشی‌
  جستجو در اخبار برای خودکشی‌
  جستجو در دیکشنری برای خودکشی‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای خودکشی‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خودکشی‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی