برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)

خوابهای‌ مرتبط با طلاق‌، می‌توانند بازتاب‌ و انعکاس‌ واضح‌ و مستقیم‌ تجربیات‌ زندگی‌ بیداری‌ بیننده‌خواب‌ باشند. هم‌ چنین‌، منعکس‌ کننده‌ استرس‌ و فشارهای‌ روحی‌ و عصبی‌ای‌ هستند که‌ بیننده‌ خواب‌در زندگی‌اش‌ با آنها مواجه‌ است‌. احتمالا به‌ این‌ می‌اندیشید که‌ در زمینه‌ یک‌ تصمیم‌گیری‌ یا موقعیتی‌خاص‌، اشتباهی‌ صورت‌ داده‌اید یا نه‌. اگر در خواب‌، در حال‌ طلاق‌ گرفتن‌ از همسرتان‌ باشید، یعنی‌ ازارتباط فعلی‌تان‌ با او رضایت‌ ندارید و بایستی‌ هر چه‌ زودتر خودتان‌ را از آن‌ موقعیت‌ نجات‌ دهید، وگرنه‌،احساس‌ بدی‌ به‌ شما دست‌ می‌دهد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)


جستجوی بیشتر برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)

  جستجو در وب برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در تصاویر برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در فیلم ها برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در لینکها برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  جستجو در اخبار برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای طلاق‌ و جدایی‌ (متارکه‌)

پشتیبانان جس جو | Sponsored Links
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  تلویزیون  |  سینما ها

   
 

© 2007 - 2016 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی | افزایش بازدید