برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌

دیدن‌ بچه‌ در خواب‌، نمایانگر معصومیت‌، بی‌گناهی‌، عفت‌، پاکدامنی‌، سادگی‌، بی‌زیانی‌، محبت‌،صمیمیت‌ و شروع‌های‌ جدید است‌. ممکن‌ است‌ به‌ زودی‌ زود، یک‌ رابطه‌ عاطفی‌ پیش‌ رویتان‌ شکوفاشود. شاید، دوستان‌ جدید و سرگرم‌ کننده‌ای‌ به‌ دست‌ آورید. بچه‌ می‌تواند نشانه‌ چیزی‌ در ماهیت‌درونی‌ شما باشد که‌ خالص‌ و پاک‌ است‌. ـ اگر خواب‌ بچه‌ای‌ گریان‌ را ببینید، یعنی‌ بخشی‌ از وجودتان‌ محروم‌ از توجه‌، علاقه‌ و محبت‌ مانده‌است‌. ـ بچه‌ مرده‌ در خواب‌، نماد پایان‌ بخشیدن‌ به‌ بخشی‌ از وجودتان‌ است‌. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ از بچه‌ای‌ مراقبت‌ و پرستاری‌ می‌کنید، یعنی‌ توسط فردی‌ فریب‌ خواهید خوردکه‌ بیشتر از همه‌ به‌ او اعتماد دارید. ـ اگر در خواب‌ فراموش‌ کنید که‌ بچه‌ای‌ داشته‌اید، یعنی‌ سعی‌ دارید حساسیت‌ها و ضعف‌ هایتان‌ را به‌دست‌ فراموشی‌ بسپارید. یعنی‌ نمی‌خواهید دیگران‌ از نقاط ضعف‌ تان‌ آگاه‌ و مطلع‌ شوند. ـ اگر خواب‌ ببینید که‌ بچه‌ای‌ عقب‌ افتاده‌ یا بیمار ذهنی‌ دارید، یعنی‌ در حال‌ تجربه‌ احساسات‌ شک‌ وتردید نسبت‌ به‌ خود هستید. شاید از رها شدن‌ و تنها ماندن‌ وحشت‌ دارید. هم‌ چنین‌، ممکن‌ است‌ ازپذیرفتن‌ مسؤولیت‌ چیزی‌، واهمه‌ داشته‌ باشید و از آن‌ اجتناب‌ ورزید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌


جستجوی بیشتر برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌

  جستجو در وب برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در تصاویر برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در فیلم ها برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در لینکها برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  جستجو در اخبار برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای طفل‌ و بچه‌ شیرخواره‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی