برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب الماس‌

الماس‌ شی‌ ارزشمند، جاودانه‌، دور از دستبردزمان‌ و خیلی‌ گرانبها و قیمتی‌ است‌. مشاهده‌ الماس‌در خواب‌ می‌تواند معانی‌ متعدد و گوناگونی‌ داشته‌باشد. می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عشق‌، ثروت‌ وهمچنین‌ حقایق‌ دنیوی‌ و آگاهی‌ و هوشیاری‌ معنوی‌باشد. از آنجایی‌ که‌ الماس‌ شی‌ مطلوب‌ و ارزنده‌است‌، می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ برای‌ ماارزشمندتر از چیزهای‌ دیگر است‌. ما همگی‌ دائمادر جستجوی‌ چیزهایی‌ هستیم‌ که‌ به‌ آنها دست‌نیافته‌ایم‌ ولی‌ نیازمند شان‌ هستیم‌ و وجودشان‌لازم‌ به‌ حساب‌ می‌آید تا احساس‌ کامل‌ بودن‌ پیدانماییم‌. چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانند به‌ شما کمک‌ کنندتا دریابید که‌ چه‌ چیزی‌ در زندگی‌ برایتان‌ با ارزش‌تراست‌ و بعد کلیدهایی‌ به‌ شما دهند تا بفهمید آن‌ راباید کجا پیدا نمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب الماس‌


جستجوی بیشتر برای الماس‌

  جستجو در وب برای الماس‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای الماس‌
  جستجو در تصاویر برای الماس‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای الماس‌
  جستجو در فیلم ها برای الماس‌
  جستجو در لینکها برای الماس‌
  جستجو در اخبار برای الماس‌
  جستجو در دیکشنری برای الماس‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای الماس‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای الماس‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی