برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب عقاب‌

«کارل‌ یونگ‌» معتقد بود که‌ پرندگان‌ در خواب‌نشان‌ دهنده‌ افکار و اندیشه‌های‌ ما هستند، درحالی‌ که‌ مشاهده‌ پرندگان‌ در حال‌ پرواز درخواب‌ نشانه‌ تفکرات‌ متغیر و جاری‌ محسوب‌می‌شود. در مجموع‌ پرندگان‌ در خواب‌ در ارتباط با آزادی‌، رهایی‌ و ترک‌ کردن‌ هستند. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌، پرندگان‌ نشانه‌شانس‌ خوب‌ و خوش‌ یمن‌ هستند. کبوترها وعقاب‌ها در خواب‌ در مجموع‌ نشانه‌ هایی‌ معنوی‌به‌ شمار می‌روند. تعبیر خوابتان‌ بستگی‌ به‌جزییاتش‌ دارد، ولی‌ اگر پرندگان‌ در خوابتان‌آزادانه‌ در حال‌ پرواز بودند، می‌تواند نشانه‌آزادی‌ جسمانی‌، روانی‌ و روحی‌ به‌ حساب‌ آید. ازآنجایی‌ که‌ عقاب‌ پرنده‌ای‌ قویست‌، بنابراین‌ پیام‌ضمیرناخودآگاه‌ شما می‌تواند رفاه‌، سعادت‌،رونق‌، خوشبختی‌، موفقیت‌ و رهایی‌ ازیکنواختی‌، خستگی‌ و ملالت‌ باشد. همچنین‌عقاب‌ پرنده‌ای‌ شکارگر است‌، در نتیجه‌ گاهی‌اوقات‌ می‌تواند معانی‌ منفی‌ نیز داشته‌ باشد. اگردر خوابتان‌ عقابی‌ به‌ شما حمله‌ کرد و یا خیلی‌وحشت‌ کردید، باید روی‌ افکار و اندیشه‌ها وگرایشات‌ و تمایلات‌ تجاوزکارانه‌، پرخاشگرانه‌ وغارتگرانه‌ خود بیشتر بیندیشید. اگر خواب‌ عقابی‌ در حال‌ پرواز را ببینید، یعنی‌، در مجاهدت‌ و کوششی‌ قریب‌ الوقوع‌، موفقیت‌ وپیروزی‌ را از آن‌ خود خواهید کرد. اگر در خوابتان‌، عقابی‌ مشغول‌ مبارزه‌ با حیوانی‌ روی‌ زمین‌ باشد،یعنی‌، بین‌ تمایلات‌، گرایشات‌، خواسته‌ها و تصورات‌ ذهنی‌، مطلوب‌ و آرمانی‌تان‌ گیر افتاده‌اید. هم‌چنین‌، در کل‌، عقاب‌ نمایانگر پدر بیننده‌ خواب‌ است‌.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب عقاب‌


جستجوی بیشتر برای عقاب‌

  جستجو در وب برای عقاب‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای عقاب‌
  جستجو در تصاویر برای عقاب‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای عقاب‌
  جستجو در فیلم ها برای عقاب‌
  جستجو در لینکها برای عقاب‌
  جستجو در اخبار برای عقاب‌
  جستجو در دیکشنری برای عقاب‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای عقاب‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای عقاب‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی