برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب اندام‌های‌ تناسلی‌

این‌ گونه‌ خواب‌ها کاملا جنبه‌ جسمانی‌ دارندو نشان‌ دهنده‌ رفتارها و نگرانی‌های‌ شما دررابطه‌ با تمایلات‌ و توانایی‌های‌ جنسی‌ هستند.اگر در زندگی‌ روزمره‌ دائما تحت‌ فشار هستید، یااحساس‌ گناه‌ می‌کنید و یا نگران‌ توانایی‌های‌جنسی‌ (یا فقدان‌ آنها) باشید، تمام‌ این‌ حالات‌آشکارا به‌ این‌ شکل‌ در خواب‌هایتان‌ نمایان‌می‌شوند.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب اندام‌های‌ تناسلی‌


جستجوی بیشتر برای اندام‌های‌ تناسلی‌

  جستجو در وب برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در تصاویر برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در فیلم ها برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در لینکها برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  جستجو در اخبار برای اندام‌های‌ تناسلی‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای اندام‌های‌ تناسلی‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی