برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب سرطان‌

خوابها بیشتر اوقات‌ نمادین‌ هستند، نه‌ حقیقی‌! اگر درخواب‌ تومورهای‌ سرطانی‌ را مشاهده‌ نمودید، نشانه‌آن‌ است‌ که‌ بیننده‌ خواب‌ مشکلات‌ عاطفی‌، احساسی‌و روانی‌ بغرنج‌ و لاینحلی‌ دارد که‌ فکرش‌ به‌ آنهامشغول‌ شده‌ و نگران‌ آنهاست‌. این‌ غده‌ها تمام‌مسایلی‌ هستند که‌ در زندگی‌ روزمره‌ آزار دهنده‌ وناخوشایند محسوب‌ می‌شوند، مزاحم‌ هستند،عصبانی‌ می‌کنند و یا به‌ نحوی‌ به‌ ما صدمه‌ می‌زنند وهم‌ چنین‌ نشان‌ دهنده‌ مسایلی‌ هستند که‌ ما هرگزمستقیما با آنها در ارتباط نیستیم‌. احتمالا مشکلات‌عاطفی‌، احساسی‌، روانی‌ یا ذهنی‌ بیننده‌ خواب‌گسترش‌ یافته‌اند و عملکرد او را تحت‌ تأثیر قرارداده‌اند. امکان‌ دارد که‌ بیننده‌ خواب‌ از یک‌ عادت‌ بدیا یک‌ موقعیت‌ خاص‌ در زندگیش‌ نگران‌ و عصبانی‌باشد و کمی‌ هم‌ از آن‌ وحشت‌ داشته‌ باشد. اگرچه‌، اگرچنین‌ خوابی‌ را مشاهده‌ کرده‌اید و نگران‌ سلامتی‌جسمانی‌ خود شده‌اید، بهتر است‌ به‌ یک‌ متخصص‌مراجعه‌ نمایید. آیا تاریخ‌ آخرین‌ مرتبه‌ای‌ را که‌ به‌متخصص‌ مراجعه‌ کرده‌ بودید، به‌ یاد دارید؟ بیشترمعبران‌ قدیمی‌ معتقدند که‌ این‌ خواب‌ تعبیری‌ برعکس‌دارد و نشان‌ دهنده‌ سلامت‌ جسمانی‌ است‌ ولی‌می‌توان‌ آن‌ را به‌ منزله‌ یک‌ هشدار تلقی‌ نمود.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب سرطان‌


جستجوی بیشتر برای سرطان‌

  جستجو در وب برای سرطان‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای سرطان‌
  جستجو در تصاویر برای سرطان‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای سرطان‌
  جستجو در فیلم ها برای سرطان‌
  جستجو در لینکها برای سرطان‌
  جستجو در اخبار برای سرطان‌
  جستجو در دیکشنری برای سرطان‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای سرطان‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای سرطان‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی