برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب خداوند

همگی‌ معتقدند که‌ قدرتی‌ والاتر و فراگیروجود دارد. امکان‌ دارد که‌ هر کسی‌ گاه‌ و بیگاه‌چنین‌ خوابهایی‌ مشاهده‌ نماید. در نتیجه‌ تعبیرصحیح‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها ارتباط مستقیم‌ به‌ فردبیننده‌ خواب‌ دارد. خداوند در خوابهای‌ مامی‌تواند سمبل‌ مثبت‌ یا نماد خود موجه‌ بینی‌ درنظر گرفته‌ شود. این‌ گونه‌ خواب‌ها نمایانگرعشق‌، درجه‌ خلوص‌، عفت‌، پاکدامنی‌ و حقیقت‌هستند. هم‌ چنین‌ می‌توانند نشانگر انرژی‌سازنده‌ سرشاری‌ باشند که‌ در تک‌ تک‌ ماموجودند. (خواه‌ به‌ وجود آن‌ واقف‌ باشیم‌ یا نه‌.)برای‌ افراد لامذهب‌ و بی‌دین‌ مشاهده‌ چنین‌خوابهایی‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ عذابی‌ الهی‌،لعنت‌ خداوند و احساس‌ گناه‌ و عذاب‌ وجدان‌دایمی‌ باشند. ولی‌ افراد مؤمن‌ و با خدا این‌ گونه‌خوابها را به‌ عنوان‌ راهی‌ برای‌ رسیدن‌ به‌ خداوندو حوزه‌ معنوی‌ او تلقی‌ می‌کنند. از طریق‌ این‌چنین‌ خوابهایی‌ می‌توانیم‌ فرصتی‌ پیدا کنیم‌ تامسایلی‌ را تجربه‌ نماییم‌ که‌ در طول‌ روز از آن‌ناتوانیم‌ و ممکن‌ است‌ ضمیر ناخودآگاه‌ ماارتباطی‌ بین‌ روح‌ و خداوند ایجاد کرده‌ باشد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب خداوند


جستجوی بیشتر برای خداوند

  جستجو در وب برای خداوند
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خداوند
  جستجو در تصاویر برای خداوند
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خداوند
  جستجو در فیلم ها برای خداوند
  جستجو در لینکها برای خداوند
  جستجو در اخبار برای خداوند
  جستجو در دیکشنری برای خداوند
  جستجو در لغتنامه فارسی برای خداوند
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خداوند

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی