برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب خون‌

خون‌ جزء حیات‌ بخش‌ و ضروری‌ فیزیولوژی‌ماست‌ و می‌تواند نشان‌ دهنده‌ نقاط قوت‌ و ضعف‌ ماو همچنین‌ سلامتی‌ فکری‌ و جسمانی‌ ما باشد. اگردر حال‌ حاضر در زندگی‌ روزانه‌تان‌ زمانی‌ خیلی‌دشوار را در پیش‌ رو دارید، ممکن‌ است‌ تصاویر واشخاصی‌ خون‌ آلود و وحشتناک‌ را در خواب‌مشاهده‌ نمایید. اصلا نگران‌ نباشید، چون‌ احتمالادر حال‌ تخلیه‌ و بیرون‌ ریختن‌ ترس‌ها ووحشت‌هایتان‌ هستید€ عده‌ای‌ معتقدند که‌ اگر درخواب‌ به‌ هر شکلی‌ خون‌ مشاهده‌ کنید، موقعیت‌ناگوار، تلخ‌ و دلخراشی‌ در زندگی‌ تان‌ که‌ ریشه‌خواب‌ محسوب‌ می‌شود به‌ پایان‌ می‌رسد و نگرانی‌ وپلیدی‌ تمام‌ می‌شود. قبل‌ از تعبیر و تفسیر چنین‌خوابهایی‌ لازم‌ است‌ که‌ جزییات‌ و ارتباطات‌ بین‌تمام‌ سمبل‌های‌ خوابتان‌ را در نظر گرفته‌ و بررسی‌نمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب خون‌


جستجوی بیشتر برای خون‌

  جستجو در وب برای خون‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای خون‌
  جستجو در تصاویر برای خون‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای خون‌
  جستجو در فیلم ها برای خون‌
  جستجو در لینکها برای خون‌
  جستجو در اخبار برای خون‌
  جستجو در دیکشنری برای خون‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای خون‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای خون‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی