برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)

اگر خواب‌ تشییع‌ جنازه‌ و مراسم‌ خاکسپاری‌ خودتان‌ را ببینید، یعنی‌، در حال‌ کنار گذاشتن‌ بخشی‌ ازوجودتان‌ هستید که‌ به‌ سبکی‌ قدیمی‌ و منسوخ‌ عمل‌ می‌کرد. این‌ خواب‌، اغلب‌، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ درتلاشید تا از کنار موقعیتی‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌، با بی‌اعتنایی‌ و بی‌توجهی‌ گذر نمایید که‌ لازم‌ است‌ با آن‌به‌ طور مستقیم‌ مواجه‌ گردید. اگر در خوابتان‌، در مراسم‌ تشییع‌ جنازه‌ و خاکسپاری‌ فرد دیگری‌ حضورداشته‌ باشید، یعنی‌، ارتباطی‌ قدیم‌ را از صفحه‌ ذهن‌تان‌ پاک‌ می‌کنید و درها را به‌ روی‌ گذشته‌ می‌بندید.به‌ این‌ معنا که‌، احساسات‌ و عواطفی‌ را به‌ بوته‌ فراموشی‌ می‌سپارید که‌ مدتی‌ به‌ آنها وابسته‌ بودید. اگر درخوابتان‌، در مراسم‌ تشییع‌ جنازه‌ و خاکسپاری‌ فردی‌ حضور داشته‌ باشید که‌ در زندگی‌ واقعی‌تان‌، زنده‌ ودر قید حیات‌ است‌، یعنی‌، بایستی‌ خودتان‌ را از قید و بندهای‌ نزدیکان‌ رها سازید. در کل‌، مرگ‌سمبلیک‌ و نمادین‌ در خواب‌، می‌تواند به‌ شما دل‌ و جرأت‌ لازم‌ و ضروری‌ برای‌ برداشتن‌ گام‌ بعدی‌ به‌سوی‌ استقلال‌ و بی‌نیازی‌تان‌ را بدهد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)


جستجوی بیشتر برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)

  جستجو در وب برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در تصاویر برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در فیلم ها برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در لینکها برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  جستجو در اخبار برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای تشییع‌ جنازه‌ (مراسم‌ خاکسپاری‌ و کفن‌ و دفن‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی