برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب عریانی‌ (برهنگی‌)

این‌ سمبل‌ در خواب‌ نمایانگر آسیب‌ پذیری‌،حساسیت‌ و افشاگری‌ است‌. این‌ خواب‌ می‌تواندبا در نظر گرفتن‌ اتفاقات‌ جاری‌ زندگی‌روزمره‌تان‌، ماهیت‌ جبرانی‌ داشته‌ باشد. آیامایل‌ نیستید که‌ دیگران‌ خویشتن‌ حقیقی‌ شمارا به‌ درستی‌ بشناسند و یا در رابطه‌ با یک‌اشتباه‌ یا واکنش‌ احساسی‌ عاطفی‌ به‌ شدت‌احساس‌ خجالت‌ و شرمساری‌ می‌کنید؟ ممکن‌است‌ ضمیر ناخودآگاهتان‌ به‌ واسطه‌ این‌ خواب‌قصد تشویق‌ و ترغیب‌ شما را داشته‌ باشد تا به‌لحاظ احساسی‌ و عاطفی‌ بازتر و قابل‌ دسترس‌ترباشید. هم‌ چنین‌، اگر در خواب‌ خودتان‌ را به‌صورت‌ عریان‌ در مکان‌های‌ عمومی‌ و نامناسب‌ببینید، بدین‌ معناست‌ که‌ شاید جنبه‌ نافرمان‌ وسرکش‌ شما نمایان‌ شده‌ است‌. که‌ به‌ همراه‌ خودترس‌ و واهمه‌ شما مشخص‌ می‌شود، از این‌ که‌مردم‌ بعد از شناختن‌ خویشتن‌ واقعی‌ تان‌، ازپذیرفتن‌ شما سر باز زنند.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب عریانی‌ (برهنگی‌)


جستجوی بیشتر برای عریانی‌ (برهنگی‌)

  جستجو در وب برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در تصاویر برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در فیلم ها برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در لینکها برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  جستجو در اخبار برای عریانی‌ (برهنگی‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای عریانی‌ (برهنگی‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی