برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب والدین‌، پدر و مادر

دیدن‌ خواب‌ والدین‌ سمبل‌ و نماد قدرت‌، امنیت‌، سرپناه‌، حفاظ، محبت‌ و عشق‌ است‌. شاید ازطریق‌ این‌ خواب‌، نگرانی‌ها و دغدغه‌هایتان‌ را در رابطه‌ با والدین‌تان‌ ابراز می‌دارید. در کل‌، پدرها در خواب‌ها نشان‌ دهنده‌ اقتدار و نفوذ و مادران‌ سمبل‌ و نماد عشق‌ و محبت‌ هستند. ازاین‌ رو، در صورت‌ دیدن‌ خواب‌های‌ مرتبط با والدین‌تان‌، باید از طریق‌ اندیشیدن‌ به‌ رفتار یا سخنان‌ آنان‌،معنا و تعبیر خوابتان‌ را دریابید و آن‌ را به‌ نحوی‌ با موضوعات‌ و موقعیت‌های‌ فعلی‌ موجود در زندگی‌تان‌مرتبط سازید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب والدین‌، پدر و مادر


جستجوی بیشتر برای والدین‌، پدر و مادر

  جستجو در وب برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در تصاویر برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در فیلم ها برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در لینکها برای والدین‌، پدر و مادر
  جستجو در اخبار برای والدین‌، پدر و مادر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای والدین‌، پدر و مادر

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی