برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گربه‌

مشاهده‌ گربه‌ در خواب‌ هم‌ معنای‌ مثبت‌ دارد و هم‌معنای‌ منفی‌. بنابراین‌ به‌ منظور تعبیر صحیح‌ این‌خواب‌ باید جزییات‌ خوابتان‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌ نمایید.گربه‌ در خواب‌ می‌تواند نماد توانایی‌های‌ جنسی‌، رفتارو حالات‌ زنانه‌، رفاه‌، سعادت‌، خوشبختی‌ و قدرت‌باشد. از آنجایی‌ که‌ گربه‌ یک‌ حیوان‌ مستقل‌ و آزاداست‌، ممکن‌ است‌ در خوابتان‌ خودتان‌ یا شخص‌دیگری‌ را با این‌ ویژگی‌ها ربط دهید. معمولا چنین‌خوابهایی‌ می‌خواهند پیامی‌ به‌ خودتان‌ بدهند و دررابطه‌ با دیگران‌ نمی‌توانند باشند. از نظر تاریخی‌،گربه‌های‌ سیاه‌ در خواب‌ نشانه‌ شیطان‌ و بد شانسی‌هستند. البته‌ اگر در زندگی‌ روزمره‌ عاشق‌ گربه‌ هستیدو یا گربه‌ای‌ را در خانه‌ نگهداری‌ می‌کنید، این‌ تعابیر درمورد شما صدق‌ نمی‌کنند. معبران‌ قدیمی‌ معتقدبودند که‌ مشاهده‌ گربه‌ در خواب‌ بدشگون‌ است‌ و بایدمنتظر باشید که‌ از افرادی‌ که‌ به‌ آنها کاملا اعتماددارید، فریب‌ بخورید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب گربه‌


جستجوی بیشتر برای گربه‌

  جستجو در وب برای گربه‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گربه‌
  جستجو در تصاویر برای گربه‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گربه‌
  جستجو در فیلم ها برای گربه‌
  جستجو در لینکها برای گربه‌
  جستجو در اخبار برای گربه‌
  جستجو در دیکشنری برای گربه‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گربه‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گربه‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی