برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گاو نر

گاو نر در خواب‌، نماد لجاجت‌، یکدندگی‌، سرسختی‌، قدرت‌ اراده‌، نیرومندی‌ و اقتدار است‌. یعنی‌زمان‌ آن‌ فرا رسیده‌ که‌ دست‌ به‌ کار شوید و اقدامی‌ اساسی‌ صورت‌ دهید و قرص‌ و محکم‌ و جسورباشید. هم‌ چنین‌، گاونر در خواب‌ به‌ این‌ معنا است‌ که‌ تا حدی‌ کله‌ شق‌، لجباز و بی‌فکر شده‌اید و باید درموقعیتی‌، از خود کمی‌ انعطاف‌ و گذشت‌ نشان‌ دهید. گاو نر خشمگین‌، وحشی‌ و رام‌ نشده‌ در خواب‌،نشان‌ می‌دهد که‌ احساسات‌تان‌ خارج‌ از کنترل‌ شده‌اند. گاو نر در خواب‌ می‌تواند نمایانگر فردی‌ باشد که‌در برج‌ ثور (اردیبهشت‌ ماه‌) به‌ دنیا آمده‌ است‌. هم‌ چنین‌، به‌ تعبیر گاو بازی، مراجعه‌ نمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب گاو نر


جستجوی بیشتر برای گاو نر

  جستجو در وب برای گاو نر
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گاو نر
  جستجو در تصاویر برای گاو نر
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گاو نر
  جستجو در فیلم ها برای گاو نر
  جستجو در لینکها برای گاو نر
  جستجو در اخبار برای گاو نر
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گاو نر

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی