برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بستنی‌

خوردن‌، درست‌ کردن‌، فروختن‌ یا پذیرایی‌ بابستنی‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ است‌ که‌ شما اززندگی‌ تان‌ رضایت‌ خاطر دارید و از آن‌ خشنودید.یعنی‌ اوضاع‌ بر وفق‌ مرادتان‌ است‌ و کارهایتان‌ روز به‌روز بهتر می‌شوند و یا این‌ که‌ ممکن‌ است‌ در خواب‌در حال‌ جبران‌ یک‌ کمبود در زندگی‌ روزمره‌تان‌باشید، به‌ عنوان‌ مثال‌ ناخشنودی‌، نامهربانی‌،تلخکامی‌، دروغ‌، نادرستی‌ و نداشتن‌ خلوص‌ نیت‌در خلال‌ روز ممکن‌ است‌ در شب‌ به‌ این‌ اشکال‌ درخوابهایتان‌ نمایان‌ شود.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب بستنی‌


جستجوی بیشتر برای بستنی‌

  جستجو در وب برای بستنی‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بستنی‌
  جستجو در تصاویر برای بستنی‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بستنی‌
  جستجو در فیلم ها برای بستنی‌
  جستجو در لینکها برای بستنی‌
  جستجو در اخبار برای بستنی‌
  جستجو در دیکشنری برای بستنی‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای بستنی‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بستنی‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی