برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گلدان‌

گلدان‌ به‌ عنوان‌ نماد خواب‌، معمولا، نشان‌ دهنده‌چیزی‌ شخصی‌ است‌ که‌ از ارزش‌ و زیبایی‌ خاصی‌برخوردار است‌. گلدان‌ ظرفی‌ است‌ که‌ گل‌ یا گیاه‌ و آب‌را نگه‌ می‌دارد و آنها نیز نشانه‌هایی‌ پر معنا تلقی‌می‌شوند. اگر خواب‌ گلدانی‌ شکسته‌ را مشاهده‌نمایید، لازم‌ است‌ که‌ به‌ بررسی‌ آن‌ نواحی‌ زندگی‌ تان‌بپردازید که‌ در حال‌ فروپاشی‌ و از هم‌ گسیختن‌هستند و باید مرمت‌ شوند. گلدان‌ در خواب‌ می‌تواندنمایانگر زندگی‌ عاطفی‌ عشقی‌، ارتباطات‌ خانوادگی‌،شغل‌ و حرفه‌ و یا هر بخش‌ با ارزش‌ از زندگی‌ تان‌ باشد.هم‌ چنین‌ به‌ تعابیر آب‌ و گل‌ مراجعه‌ فرمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب گلدان‌


جستجوی بیشتر برای گلدان‌

  جستجو در وب برای گلدان‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گلدان‌
  جستجو در تصاویر برای گلدان‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گلدان‌
  جستجو در فیلم ها برای گلدان‌
  جستجو در لینکها برای گلدان‌
  جستجو در اخبار برای گلدان‌
  جستجو در دیکشنری برای گلدان‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای گلدان‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گلدان‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی