برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب لباس‌ (جامه‌)

اگر خواب‌ ببینید که‌ لباس‌هایتان‌ کثیف‌ هستند و سعی‌ دارید آنها را تمیز کنید، یعنی‌ می‌خواهید چیزی‌را در مورد شخصیت‌ خودتان‌ تغییر دهید. اگر خواب‌ ببینید که‌ دائما مشغول‌ عوض‌ کردن‌ لباسهایتان‌هستید، یعنی‌ نیازمند یک‌ تغییر و تحول‌ هستید و باید خودتان‌ را با موقعیتی‌ جدید سازگار و منطبق‌سازید. اگر خواب‌ ببینید که‌ نمی‌توانید لباسی‌ برای‌ پوشیدن‌ پیدا نمایید، یعنی‌ در رابطه‌ با منطق‌ وهماهنگ‌ شدن‌ با یک‌ موقعیت‌ یا گروه‌ اجتماعی‌ عصبی‌ و نگران‌ هستید و دلهره‌ دارید. یعنی‌ درست‌نمی‌دانید که‌ این‌ روزها چگونه‌ عمل‌ کنید و چه‌ رفتاری‌ از خود بروز دهید. اگر خواب‌ ببینید که‌ لباسهایتان‌خیلی‌ به‌ تن‌تان‌ چسبیده‌اند و تنگ‌ هستند، یعنی‌ در یک‌ رابطه‌، احساس‌ خفقان‌ به‌ شما دست‌ داده‌ است‌.اگر خواب‌ ببینید که‌ مشغول‌ خریدن‌ لباس‌ هستید، یعنی‌ در رابطه‌ با سعی‌ برای‌ سازگاری‌ و انطباق‌خودتان‌ احساس‌ نگرانی‌ و اضطراب‌ می‌کنید. اگر خواب‌ ببینید که‌ لباس‌هایتان‌ خیس‌ هستند، یعنی‌ تا مغزاستخوان‌ در احساسات‌ و عواطف‌ غرق‌ شده‌اید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب لباس‌ (جامه‌)


جستجوی بیشتر برای لباس‌ (جامه‌)

  جستجو در وب برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در تصاویر برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در فیلم ها برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در لینکها برای لباس‌ (جامه‌)
  جستجو در اخبار برای لباس‌ (جامه‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای لباس‌ (جامه‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی