برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)

این‌ خواب‌ نیز، مثل‌ تمام‌ خواب‌ها، می‌تواندمعانی‌ و تعابیر متعدد و گوناگونی‌ داشته‌ باشد. اگردر خواب‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ وسایل‌ خودتان‌ (به‌منظور اسباب‌ کشی‌ یا هر دلیل‌ دیگر) بودید، به‌احتمال‌ زیاد نگران‌ تغییر و تحولات‌ مهم‌ وبنیادینی‌ هستید که‌ در زندگی‌ روزمره‌تان‌ رخ‌می‌دهند. در غیر این‌ صورت‌، ضمیرناخودآگاهتان‌ در حال‌ سازمان‌ دهی‌ و رها کردن‌«بار و بنه‌« عاطفی‌ احساسی‌ است‌. برخی‌ ازمعبران‌ معتقدند که‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خوابها،صرفا، به‌ منزله‌ اشاره‌ای‌ از ضمیر ناخودآگاهتان‌بدین‌ مضمون‌ است‌، شما درگیر فعالیت‌های‌ زیادو متعددی‌ هستید که‌ احتمالا لازم‌ است‌ برخی‌ ازآنها را جمع‌ آوری‌ کرده‌ و رهایشان‌ نمایید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)


جستجوی بیشتر برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)

  جستجو در وب برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در تصاویر برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در فیلم ها برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در لینکها برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  جستجو در اخبار برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای بسته‌ بندی‌ (جمع‌ آوری‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی