برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب والدین‌ (پدر و مادر)

در صورت‌ مشاهده‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها، ممکن‌است‌ که‌ در حالت‌ خواب‌ در حال‌ ابراز احساسات‌و نگرانی‌هایی‌ دررابطه‌ با والدین‌ تان‌ باشید که‌نمی‌توانید در زندگی‌ روزمره‌ آنها را بروز دهید.برخی‌ معتقدند که‌ این‌ گونه‌ خواب‌ها ارتباطمستقیمی‌ با والدین‌ ندارند، بلکه‌ مرتبط باجنبه‌های‌ زنانه‌ و مردانه‌ شخصیت‌ یا خویشتن‌شما می‌باشند. پدر در خواب‌ نشان‌ دهنده‌جنبه‌های‌ گویا، بیانگر، پراحساس‌، معنی‌ دار،خلاق‌، سازنده‌، بدیع‌ و حمایتی‌ خداوند است‌، درحالی‌ که‌ مادر نمایانگر جنبه‌ پذیرا، گرم‌، بارور وپرورشی‌ او می‌باشد. در نتیجه‌، زن‌ در خواب‌همان‌ نیرو یا جریان‌ درونی‌ شما است‌ که‌ ترغیب‌کننده‌ و الهام‌ بخش‌ محسوب‌ می‌شود. که‌ این‌دانش‌ مشهودی‌ محسوب‌ می‌شود و به‌ واسطه‌کلمات‌ ابراز شده‌ است‌. از سوی‌ دیگر، مردهانمایانگر بخش‌ فعال‌ وجودی‌ ما هستند که‌ ازطریق‌ اطلاعات‌ کسب‌ شده‌ در جهت‌ خلق‌واقعیت‌ جسمانی‌ زندگی‌هایمان‌ مورد استفاده‌قرار می‌گیرد. زمانی‌ که‌ هر دوی‌ آنها تواما فعال‌هستند، ما از تعادل‌، هوشیاری‌ و خودآگاهی‌تجربی‌ برخوردار خواهیم‌ بود که‌ منجر به‌ صلح‌ وآرامش‌، بهره‌وری‌ و قدرت‌ تولید می‌گردد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب والدین‌ (پدر و مادر)


جستجوی بیشتر برای والدین‌ (پدر و مادر)

  جستجو در وب برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در تصاویر برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در فیلم ها برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در لینکها برای والدین‌ (پدر و مادر)
  جستجو در اخبار برای والدین‌ (پدر و مادر)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای والدین‌ (پدر و مادر)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی