برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب مداد/ خودکار/ قلم‌

مشاهده‌ دارا بودن‌ قلم‌ در خواب‌ می‌تواندنشانگر نیازتان‌ به‌ برقراری‌ ارتباط با خود ودیگران‌ باشد. توانایی‌ ما برای‌ ارتباط گیری‌ ازطریق‌ زبان‌ نوشتاری‌ بخش‌ ضروری‌، مهم‌،حیاتی‌ و لاینفک‌ زندگی‌ محسوب‌ می‌شود.هنگامی‌ که‌ قلممان‌ را بر می‌داریم‌ تا برای‌پرداخت‌ صورتحساب‌ چکی‌ را امضاء کنیم‌، این‌می‌تواند بخشی‌ از ارتباط در نظر گرفته‌ باشد.نوشتن‌ شکلی‌ از ابراز وجود است‌ که‌ شیوه‌دیگری‌ برای‌ تفکر و ابراز افکارمان‌ به‌ حساب‌می‌آید. در کل‌، خوابهایی‌ که‌ در آنها ابزارنوشتاری‌ مشاهده‌ می‌شوند، می‌توانند به‌ منزله‌تشویق‌ و ترغیبی‌ برای‌ نوشتن‌ و ارتباط گیری‌باشند. به‌ هر حال‌ ارتباط گیری‌ با خودتان‌ یادیگران‌ چه‌ در زندگی‌ خصوصی‌ و یا خارج‌ از آن‌،بستگی‌ مستقیم‌ به‌ تصمیم‌ خودتان‌ دارد.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب مداد/ خودکار/ قلم‌


جستجوی بیشتر برای مداد/ خودکار/ قلم‌

  جستجو در وب برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در تصاویر برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در فیلم ها برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در لینکها برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  جستجو در اخبار برای مداد/ خودکار/ قلم‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مداد/ خودکار/ قلم‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی