برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب مدفوع‌

مشاهده‌ مدفوع‌ در خواب‌ ممکن‌ است‌ کمی‌عجیب‌ و غریب‌ به‌ نظر برسد ولی‌ غیر معمول‌ نیست‌.مدفوع‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آن‌ چیزهایست‌ که‌دیگر به‌ آنها نیاز ندارید، چیزهایی‌ که‌ در حال‌ حاضرزاید، بی‌مصرف‌ و به‌ درد نخور هستند و لازم‌ است‌که‌ دور ریخته‌ شوند. این‌ چنین‌ خوابی‌ می‌تواندنمایانگر پیشرفت‌ سالم‌ روحی‌ و روانی‌ باشد.می‌تواند نمایانگر آن‌ باشد که‌ شما در حال‌ پاکسازی‌خودتان‌ از رفتار و اعمال‌، نقطه‌ نظرات‌، احساسات‌ وعواطف‌ احتمالا مضر و غیر ضروری‌ هستید. گاهی‌نیز با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ خوابتان‌، مدفوع‌می‌تواند نشانگر یک‌ قسمت‌ آلوده‌ از زندگی‌، فکر یاروح‌ و روان‌ تان‌ باشد. لازم‌ است‌ که‌ در صورت‌مشاهده‌ چنین‌ خوابهایی‌ جزییات‌ را به‌ دقت‌ بررسی‌نمایید و شکل‌ ظاهری‌ آن‌ را در هر حالت‌ در نظربگیرید. شاید آن‌ در خوابتان‌ تداعی‌ کننده‌ افکار واندیشه‌های‌ تحریک‌ کننده‌ و تنش‌ زا، دستپاچگی‌،اغتشاش‌، سر در گمی‌، گیجی‌ و بخش‌های‌ لاینحل‌ ودشوار زندگی‌ تان‌ باشد و یا مشکلی‌ است‌ که‌می‌خواهید به‌ نحوی‌ آن‌ را برطرف‌ سازید. در برخی‌از فرهنگ‌ها عده‌ای‌ معتقدند که‌ اگر خواب‌ مدفوع‌ راببینید، خیلی‌ زود از نظر مالی‌ کار و بارتان‌ سکه‌ شده‌و پولدار می‌شوید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب مدفوع‌


جستجوی بیشتر برای مدفوع‌

  جستجو در وب برای مدفوع‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مدفوع‌
  جستجو در تصاویر برای مدفوع‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مدفوع‌
  جستجو در فیلم ها برای مدفوع‌
  جستجو در لینکها برای مدفوع‌
  جستجو در اخبار برای مدفوع‌
  جستجو در دیکشنری برای مدفوع‌
  جستجو در لغتنامه فارسی برای مدفوع‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مدفوع‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی