برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب گل‌ یا خاک‌

مشاهده‌ توده‌ گل‌ در خواب‌ می‌تواند نشان‌دهنده‌ وضعیت‌ فکری‌ شما یا موقعیت‌ خاصی‌ اززندگی‌ روزمره‌تان‌ باشد. می‌تواند نمایانگر یک‌ارتباط، یک‌ کار مخاطره‌آمیز تجاری‌ یا هر بخش‌دیگری‌ از زندگی‌تان‌ باشد که‌ شما یا شخص‌ دیگری‌در آن‌ زمینه‌ صادقانه‌ رفتار نکرده‌اید. همچنین‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ رفتارهای‌ناشایست‌ و وضعیت‌ غیراخلاقی‌ طرز تفکر شماباشد. با در نظر گرفتن‌ جزییات‌ چنین‌ خوابهایی‌،می‌توانید دریابید که‌ می‌خواهند شما را به‌ تغییر وبهبود بخشیدن‌ رفتار و کردار درونی‌ و بیرونی‌تان‌ترغیب‌ کنند. مشاهده‌ خاک‌ در خواب‌ معمولانمایانگر خلاقیت‌، باروری‌ و امکان‌ رشد و ترقی‌است‌. خاک‌ غنی‌ و حاصلخیز می‌تواند نشانه‌ آن‌باشد که‌ زمان‌ مناسب‌ برای‌ کار کردن‌ و شروعی‌جدید فرا رسیده‌ است‌. مشاهده‌ خاک‌ خشک‌،نامرغوب‌ و غیرقابل‌ کشت‌ می‌تواند بازتاب‌ وانعکاسی‌ از حالات‌ روحی‌ و خلق‌ و خوی‌ منفی‌ شماباشد که‌ شامل‌ احساسات‌ دلتنگ‌ کننده‌ و در کل‌بی‌حوصلگی‌، کسالت‌ و پوچی‌ و بیهودگی‌ می‌شود.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب گل‌ یا خاک‌


جستجوی بیشتر برای گل‌ یا خاک‌

  جستجو در وب برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در تصاویر برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در فیلم ها برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در لینکها برای گل‌ یا خاک‌
  جستجو در اخبار برای گل‌ یا خاک‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای گل‌ یا خاک‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی