برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب مو (زلف‌، گیسو)

موهای‌ بلند در خواب‌، نشان‌ دهنده‌ زیبایی‌، حسن‌، ثبات‌ و قدرت‌ هستند. اگر در خوابتان‌، موهایتان‌ سفید شده‌ باشند،یعنی‌ از نقطه‌ نظرات‌ قدیمی‌ و بزرگتر از سن‌تان‌ آگاهید و آماده‌اید تا چیزهای‌ جدیدی‌ یاد بگیرید. اگر در خواب‌ زنی‌ رابا موهای‌ طلایی‌ ببینید، یا موهای‌ خودتان‌ به‌ رنگ‌ طلایی‌ (بور) باشد، یعنی‌ برای‌ دوستان‌ همجنستان‌، دوستی‌ صادق‌و وفادار خواهید بود. موهای‌ قرمز در خواب‌، معمولا نماد تغییر و تحولاتی‌ در زندگی‌ بیننده‌ خواب‌ هستند. موهای‌مجعد و فرفری‌ در خواب‌، به‌ بیننده‌ هشدار می‌دهند که‌ شخصی‌ درصدد فریب‌ دادن‌ او است‌. اگر در خواب‌ ریزش‌موهایتان‌ را ببینید یعنی‌ لازم‌ است‌ از خودتان‌ محافظت‌ کرده‌ و به‌ دیگران‌ وابسته‌ نباشید. اگر در خواب‌، مشغول‌ شستن‌موهایتان‌ باشید، یعنی‌ لازم‌ است‌ در قبال‌ یک‌ ارتباط یا موقعیت‌ خاصی‌ در بیداری‌ نگرش‌ متفاوتی‌ اتخاذ کنید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب مو (زلف‌، گیسو)


جستجوی بیشتر برای مو (زلف‌، گیسو)

  جستجو در وب برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در تصاویر برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در فیلم ها برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در لینکها برای مو (زلف‌، گیسو)
  جستجو در اخبار برای مو (زلف‌، گیسو)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای مو (زلف‌، گیسو)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی