برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب قبر یا قبرستان‌

مشاهده‌ قبر در خواب‌ کلا ناراحت‌ کننده‌ و نشان‌دهنده‌ شکلی‌ از مرگ‌ است‌. به‌ نظر نمی‌رسد که‌چنین‌ خوابهایی‌ تعبیری‌ شاد و امیدوار کننده‌داشته‌ باشند. این‌ گونه‌ خوابها نشان‌ دهنده‌ مسایلی‌هستند که‌ مستلزم‌ تفکری‌ عمیق‌ می‌باشند و به‌هیچ‌ وجه‌ سطحی‌ نیستند. هم‌ چنین‌ قبر می‌تواندنمایانگر ضمیر ناخودآگاه‌ باشد. البته‌ اگر اخیراشخصی‌ از نزدیکان‌ شما در گذشته‌ باشد، ممکن‌است‌ تا مدت‌ها خواب‌ مرگ‌ و قبرستان‌ را مشاهده‌نمایید و این‌ امری‌ کاملا طبیعی‌ محسوب‌ می‌شود.در غیر این‌ صورت‌، لازم‌ است‌ که‌ حال‌ و هوای‌احساسی‌ تان‌ را در زندگی‌ روزمره‌ بررسی‌ نمایید.اگر در زندگی‌ تان‌ به‌ هر شکلی‌ احساس‌ درماندگی‌ یاافسردگی‌ می‌کنید، عمیق‌تر بیندیشید و تلاش‌ کنیدتا هوشیاری‌ درونی‌ و هویت‌ معنوی‌ تان‌ را ارتقاءدهید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب قبر یا قبرستان‌


جستجوی بیشتر برای قبر یا قبرستان‌

  جستجو در وب برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در تصاویر برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در فیلم ها برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در لینکها برای قبر یا قبرستان‌
  جستجو در اخبار برای قبر یا قبرستان‌
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای قبر یا قبرستان‌

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی