برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

بازگشت

تعبیر خواب پیدا کردن‌ (یافتن‌)

اگر در خواب‌، چیزی‌ پیدا کنید، یعنی‌ با جنبه‌ خاصی‌ از ذهن‌ و روان‌تان‌ یا ضمیر ناخودآگاهتان‌، ارتباطبرقرار کرده‌اید. به‌ این‌ معنا که‌، بخشی‌ از وجودتان‌ را مورد شناسایی‌ قرار داده‌اید که‌ تا به‌ حال‌ سرکوب‌شده‌ یا مورد رشد و تعالی‌ قرار نگرفته‌ بود. اگر در خواب‌، فردی‌ را پیدا کنید، یعنی‌، مشغول‌ شناسایی‌ واکتشاف‌ وجوه‌ و جنبه‌های‌ جدیدی‌ از یک‌ ارتباط هستید. یا شاید ارتباطی‌ را به‌ سمت‌ مسیر یا سطح‌جدیدی‌ هدایت‌ می‌کنید.

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب پیدا کردن‌ (یافتن‌)


جستجوی بیشتر برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)

  جستجو در وب برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در تصاویر برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در فیلم ها برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در لینکها برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  جستجو در اخبار برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای پیدا کردن‌ (یافتن‌)

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی