برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی دریا

دریاچه‌

آب‌ به‌ هر شکلی‌ در خواب‌، روی‌ هم‌ رفته‌، نشان‌ دهنده‌عواطف‌، احساسات‌ و ضمیر ناخودآگاه‌ ما است‌. درکتابهای‌ قدیمی‌ تعبیر خواب‌ آمده‌ است‌ که‌ دریاچه‌ درارتباط با احساسات‌ عاشقانه‌ و رومانتیک‌ ما می‌باشد.اگر در خوابتان‌ دریاچه‌ آرامی‌ را مشاهده‌ کردید، قطعازندگی‌ احساسی‌ و عشقی‌ تان‌ از آن‌ چنان‌ شکل‌ خوبی‌برخوردار... ادامه مطلب

دریاچه‌

دریاچه‌ در خواب‌ نشان‌ دهنده‌ وضعیت‌ و حالت‌ عاطفی‌ و احساسی‌تان‌ است‌. اگر دریاچه‌ درخواب‌تان‌ آرام‌ و شفاف‌ باشد، این‌ خواب‌ نشان‌ دهنده‌ آرامش‌ درونی‌تان‌ است‌. اگر دریاچه‌ در خواب‌تان‌مواج‌، طوفانی‌ و ناآرام‌ باشد، یعنی‌ دستخوش‌ نوعی‌ ناآرامی‌ و بی‌قراری‌ احساسی‌ و عاطفی‌ خواهید شد. ادامه مطلب

اقیانوس‌ یا دریای‌ خروشان‌

آب‌ نشانه‌ جهانی‌ عواطف‌ و احساسات‌ است‌. درنتیجه‌، چگونگی‌ وضعیت‌ آب‌ در خوابتان‌، اهمیت‌زیادی‌ دارد. اقیانوس‌ خروشان‌ در خواب‌، نشانه‌ آن‌ است‌ که‌ در اثر احساسات‌ و عواطف‌ آشوب‌ زده‌ وناآرام‌، مثل‌، خشم‌، عصبانیت‌، غضب‌، جنون‌، شیفتگی‌، سرخوردگی‌ و ناامیدی‌، از پا در آمده‌اید. اگر درخوابتان‌، خود را داخل‌ یک‌ دریا... ادامه مطلب

گوسفند آبی‌ (گوسفند دریایی‌)

این‌ حیوان‌ در خواب‌ها بر محافظت‌ و حمایت‌ از خویشتن‌ دلالت‌ دارد. به‌ این‌ معنا که‌ از قدرت‌ و توان‌در یک‌ موقعیت‌ یا یک‌ ارتباط برخوردارید. هم‌ چنین‌، به‌ خوبی‌ قادرید از کنار انتقاداتی‌ که‌ دیگران‌ از شمامی‌کنند، بی‌ ثبات‌ و بی‌اعتنا گذر نمایید. ادامه مطلب

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب دریا

جستجوی بیشتر برای دریا

  جستجو در وب برای دریا
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دریا
  جستجو در تصاویر برای دریا
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دریا
  جستجو در فیلم ها برای دریا
  جستجو در لینکها برای دریا
  جستجو در اخبار برای دریا
  جستجو در دیکشنری برای دریا
  جستجو در لغتنامه فارسی برای دریا
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دریا

تبلیغات اینترنتی
 


خانواده:   راهنمای اماکن  |  آشپزی  |  ضرب المثلها  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی