برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی دست

بازداشت‌ (توقیف‌، دستگیری‌)

اگر خواب‌ ببینید که‌ در بازداشت‌ مرتبط با مدرسه‌ قرار دارید، این‌ خواب‌ دلالت‌ دارد بر احساس‌ گناه‌ وعذاب‌ وجدان‌ یا خجالت‌ و شرمندگی‌تان‌ بابت‌ اعمال‌ و رفتارتان‌. پس‌، بایستی‌ بخشودن‌ و مورد عفو قراردادن‌ خودتان‌ را فرا بگیرید. آیا بابت‌ چیزی‌، خودتان‌ را مورد سرزنش‌ و تنبیه‌ قرار داده‌اید؟ ادامه مطلب

دست‌

اگر در خواب‌ دستانی‌ بسیار بزرگ‌ را ببینید، به‌ خصوص‌ اگر آن‌ دستها متعلق‌ به‌ خودتان‌ باشند، یعنی‌فردی‌ در زندگی‌تان‌، توقع‌ بیش‌ از حد از شما دارد. اگر در خواب‌ خود را فاقد دست‌ ببینید، یعنی‌ درموقعیتی‌ از زندگی‌ بیداری‌تان‌، احساس‌ عدم‌ کنترل‌ و ناتوانی‌ می‌کنید. ادامه مطلب

دست‌ (از شانه‌ تا مچ‌)

اگر خواب‌ دستهایتان‌ را ببینید، به‌ این‌ معنا است‌ که‌ فردی‌ بارور و پرورنده‌ به‌ همراه‌ توانایی‌ و قابلیت‌نزدیک‌ شدن‌ به‌ دیگران‌ و مراقبت‌ و حمایت‌ از آنها هستید. اگر خواب‌ ببینید که‌ دستهایتان‌ مجروح‌ وزخمی‌ شده‌اند، این‌ نشانگر ناتوانی‌ و عجز شما در قبال‌ مراقبت‌ از خودتان‌ یا درماندگی‌ و ضعف‌ نسبت‌به‌ برقراری‌... ادامه مطلب

دست‌ دادن‌

دست‌ دادن‌ در خواب‌، نشانه‌ سازش‌، آشتی‌، صلح‌، توافق‌، سازگاری‌ و برقراری‌ مجدد و تجدید یک‌ارتباط دوستانه‌ است‌. ادامه مطلب

دست‌ و پای‌ شکسته‌

دست‌ یا پای‌ شکسته‌ در خواب‌، نشان‌ می‌دهد که‌ در یک‌ موقعیت‌ موجود در زندگی‌تان‌، آن‌ چنان‌ که‌باید و شاید، از عهده‌ انجام‌ امور، به‌ خوبی‌ بر نمی‌آیید. ادامه مطلب

دستبند

اگر در خواب‌ به‌ دستهایتان‌ دستبند زده‌ باشند، یعنی‌ در موقعیتی‌ از زندگی‌ واقعی‌تان‌، دچار مشکل‌ ودردسری‌ خواهید شد که‌ هر لحظه‌ آرزو می‌کنید از شر آن‌ خلاص‌ گردید. اگر در خوابتان‌، به‌ نحوی‌ فرارکنید که‌ کسی‌ نتواند دستبند به‌ دستتان‌ بزند، یعنی‌ دیگران‌ تحت‌ تابعیت‌ و فرماندهی‌ شما قرار می‌گیرند. ادامه مطلب

دستگاه‌ (ماشین‌)

دستگاه‌ها و ماشین‌ آلات‌ در خواب‌ به‌ منزله‌ هشداری‌ برای‌ بیننده‌ خواب‌ مبنی‌ بر این‌ هستند که‌ او بایدتوجه‌ خیلی‌ زیادی‌ به‌ جزییات‌ موجود در طرح‌ و پروژه‌ای‌ قریب‌ الوقوع‌ داشته‌ باشد. ادامه مطلب

دستگاه‌ خشک‌ کن‌

اگر در خواب‌، مشغول‌ استفاده‌ از یک‌ دستگاه‌ خشک‌ کن‌ مخصوص‌ البسه‌ باشید، یعنی‌، بایستی‌ بااحساسات‌ و عواطف‌تان‌ مواجه‌ و رودررو گردید. این‌ خواب‌، هم‌ چنین‌، نشان‌ دهنده‌ یک‌ طرح‌ و عقیده‌بی‌روح‌ و خشک‌ است‌ که‌ نمی‌تواند هیچ‌ گونه‌ هیجان‌، شور و شوق‌ و نشاط به‌ زندگی‌تان‌ ببخشد. ادامه مطلب

دستگیره‌ در

اگر در خوابتان‌، مشخصه‌ و محور اصلی‌ دستگیره‌ دری‌ باشد، این‌ خواب‌ نشانه‌ و نماد فرصت‌ها،توقعات‌، نیازها و خواسته‌های‌ مثبت‌ و منفی‌ شما است‌. یعنی‌، در رابطه‌ با موقعیت‌ خاصی‌ درزندگی‌تان‌، نیازمند کمک‌، حمایت‌، پشتیبانی‌، راهنمایی‌ و ارشاد معنوی‌ هستید. ادامه مطلب

دستپاچگی‌ و سراسیمگی‌

اگر در خواب‌، دچار حالت‌ دستپاچگی‌، سراسیمگی‌، پریشانی‌ و سردرگمی‌ شده‌ باشید، یعنی‌،احتمالا، یکی‌ از دوستانتان‌ به‌ غلط و به‌ ناحق‌ و توأم‌ با تظاهر رفتار می‌کند. اگر دیگران‌ در خوابتان‌ دچارحالت‌ دستپاچگی‌ و سراسیمگی‌ شده‌ باشند، بایستی‌ این‌ خواب‌ را به‌ منزله‌ هشداری‌ در برابر شایعات‌،بدگویی‌ها و وراجی‌های‌ مداوم‌... ادامه مطلب

جستجو در بخش قدیم برای تعبیر خواب دست

جستجوی بیشتر برای دست

  جستجو در وب برای دست
  جستجو در وب سایتهای فارسی زبان برای دست
  جستجو در تصاویر برای دست
  جستجو در تصاویر وب سایتهای فارسی زبان برای دست
  جستجو در فیلم ها برای دست
  جستجو در لینکها برای دست
  جستجو در اخبار برای دست
  جستجو در دیکشنری برای دست
  جستجو در لغتنامه فارسی برای دست
  پیشنهادهای جستجوی جس جو برای دست

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

خانواده:   راهنمای اماکن  |  ضرب المثلها  |  آشپزی  |  سینما ها  |  تلویزیون

   
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی